voor de veiligheidsregio, brandweer & meldkamer

Waarom interessant?

Safehub biedt verschillende oplossingen om informatiegestuurd samen te werken en risico gedreven te verantwoorden. Door verschillende informatieproducten worden operationele prestaties, risicoprofiel en vakbekwaamheid met dashboards inzichtelijk gemaakt.

geïntegreerde data & kernregistraties

best practices van andere regio’s

(geo) dashboards & geo server

agile ontwikkeling

interregionaal samenwerken

safehub as a service

Waar wordt safehub ingezet?

De informatieproducten die safehub levert worden binnen de organisatie ingezet, gedeeld met ketenpartners of openbaar gepubliceerd.

Wat levert het op?

geen omkijken naar technisch beheer

snellere innovatie

meer inzicht in cijfers

starten met safehub!

Samen bepalen hoe we de ambities gaan verwezenlijken

(geo) dashboards


dataservices met dagelijks nieuwe data


datascience & geoserver

informatieproduct?

prijsplan?

abonnementen:

  • basis- of basis plus abonnement
  • simpel of complex informatieproduct
  • intern, extern of openbaar publiceren

wij werken met fair use policy of pay per use:

  • (on)beperkt gebruik van dashboards
  • altijd datatoegang
  • openbaar publiceren van dashboards

groei?

randvoorwaarden?

SLA met 99% beschikbaarheid


gecertificeerde private cloud voorziening ISO 27001, ISAE 3402 type II, ISO 14001, ISO 9001 en NEN 7510


beveiligde VPN verbinding

Wat mag je verwachten?

Wij zijn transparant, communiceren helder en maken graag duidelijke afspraken in elke fase van het proces.

Een goede voorbereiding betekent duidelijkheid over het team, de planning en de data-aanlevering.

Continu inzicht in de voortgang van de implementatie door een ingerichte projectmanagementomgeving waarin we alles vastleggen.

Onze klanten kunnen 24/7 bij ons terecht en ontvangen maandelijks een rapportage over de gerealiseerde servicelevels.