betrouwbare inzichten voor hulpverleners

wat bieden we

Met het dashboard van safehub worden prestatie-indicatoren helder gepresenteerd. Hiermee biedt safehub RAV’s een standaardoplossing voor inzicht in operationele prestaties. Met concrete aanbevelingen worden de prestaties van de ambulancezorg verbeterd.
Door de toenemende druk van de NZa is inzicht in deze verbeterpunten cruciaal.

Alle 7 AZN indica- toren in één dashboard
Actuele gegevens door dataservice
Snel inzicht in A1 en A2 overschrijdings- percentage’s
Rapportage over ritten naar aangrenzende regio’s
Samenwerkings- mogelijkheden over RAV’s heen
Flexibel naar eigen inzicht uitbreidbaar

Wat levert het op?

Standaard rapportages maken prestaties van iedere RAV inzichtelijk en vergelijkbaar. Daarmee biedt het dashboard handvatten voor prestatieverbetering.
Snelheid en gemak door gebruik van standaardtechnologie zonder eisen aan technische kennis of infrastructuur
Lagere kosten en meer kwaliteit door standaardisatie

Safehub wordt inmiddels toegepast bij de volgende RAV’s

Meer informatie?

Neem contact op met safehub via onderstaand contactformulier